نقش معادباوری در تشکیل نهاد خانواده از منظر قرآن کریم .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش تبیین آیات مرتبط با نقش معادباوری در تشکیل نظام خانواده است. تحقیق حاضر تلاش کرده است با مراجعه به آیات قرآن کریم به روش توصیفی- تحلیلی نقش معادباوری را در فرایند تشکیل خانواده تبیین کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که باور به معاد، در اثر نگاه سیستمی و جامع که برای مؤمن در تمام لایه‌های زندگی ایجاد می‌کند، او را به مسئولیت‌پذیری همه‌جانبه و رعایت ملاک‌های الهی در انتخاب همسر و پرهیز از رسوم غلط فرامی‌خواند. معادباوری در تشکیل خانواده و رعایت معیارهای مناسب در فرایند انتخاب همسر تأثیر بسزایی دارد و اعضای خانواده را معادگرا و فرزندانی دین‌مدار تربیت می‌کند. از این‌رو، می‌توان گفت مهم‌ترین معضلات در شروع نهاد خانواده و آسیب‌های مرتبط با این مرحله، عدم اعتقاد به معاد است.

کلیدواژه‌ها