راهنمای نویسندگان

در تدوین مقاله باید موارد ذیل رعایت شود:

  1. چنانچه مقاله ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است  اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه «دین و خانواده» متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.
  2.  نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه «دین و خانواده» جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.
  3. نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

انواع مقالات

  1.  نشریه «دین و خانواده» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد.
  2.  نشریه «دین و خانواده» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.

ساختار مقالات
توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «دین و خانواده» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی‌گردد. بنابراین، نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.
برای دریافت فایل نمونه مقاله مورد تایید این نشریه کلیک کنید.
 
*** از کاربرد واژه‌های اختصاری در عنوان مقاله و چکیده خودداری گردد. در صورت لزوم باید ابتدا عبارت کامل واژه اختصار آمده و بعد واژه اختصار درج شود.
 
1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه‌های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.
2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعدادکلیدواژه ها باید بین4 تا 10 کلیدواژه باشد.
3.حجم مقاله حداکثر6500 کلمه باشد.
 
4.مشخصات فردی نویسندگان
5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌رسانی‌های بعدی با وی صورت می‌گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.
 
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1.  دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی
3. افراد و محققان آزاد
مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی
 
6. بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.
 
فرمت استناددهی
 7.روش استناد دهی نشریه «دین و خانواده»   APAاست. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس این الگو درج نمایند.