اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود رایگان

معاون پژوهش پژوهشکده انوارطاها، قم، ایران

mahmoodrayeganyahoo.com

سردبیر

علی نقی فقیهی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه قم

faghihi83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سیدهاشم حسینی بوشهری

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری

mahmoodrayeganyahoo.com

سید منذرحکیم

پژوهشکده انوار طاها

mahmoodrayegan2yahoo.com

محمد داوودی

دانشیار، گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

mdavoudihawzeh.ac.ir

حمید محمودیان عطاآبادی

دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

hmahmoudian2gmail.com

محمدرضا سالاری فر

استادیار،روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

m_salarifaryahoo.com

علی حسین‌زاده

استادیار، گروه، فقه و اصول، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

hoseinzadehkashanu.ac.ir

علی نقی فقیهی

دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه قم، قم، ایران

faghihi83yahoo.com

ابراهیم نیک‌صفت

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

eniksefatyahoo.com

مهدی عباسی آغوی

استاد سطح عالی حوزه علمیه، قم، ایران

mahdi.abbasi202gmail.com

دبیر تخصصی

منوچهر ساعدی

پژوهشکده انوار طاها

saedi110gmail.com