تدوین الگوی ارتباطات میان‌فردی در پایداری و تحکیم خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتباطات میان‌فردی در پایداری و تحکیم خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری است. در این راستا، ضمن یک تحقیق اکتشافی و با روش اسنادی، سخنرانی‌ها و بیانات مقام معظم رهبری ضمن خطبه عقد ایشان بین سال‌های 1370 تا 1392 بررسی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نسبت به تدوین الگوی ارتباطات میان‌فردی در پایداری خانواده اقدام گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، ضمن تأکید بر امر نظام خانواده در امر پایداری و تحکیم خانواده به مقوله‌هایی چون محبّت و عشق، مراقبت‌های اخلاقی، نهادینه کردن آموزه‌های دینی و اسلامی، تأثیر سازگاری و تفاهم در ثبات خانواده و دریافت آرامش روانی در محیط خانواده توجه داشته است. رعایت این موازین، می‌تواند سبب پایداری و تحکیم خانواده گردد و شاهد افزایش عمر و دوام زندگی مشترک بود. به هر میزان در این واحدهای خرد جامعه، تزلزل و فروپاشی کمتر دیده شود، در عرصه کلان جامعه، تعالی و سلامت را می‌توان مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها