اهداف و چشم انداز

هدف نشریه «دین و خانواده» انتشار تحقیقات بنیادین، توسعه‌ای و کاربردی در محورهای ذیل می باشد:

گرایش های موضوعی
1.    مبانی تحکیم و تعالی خانواده از منظر دین
2.    اصول و سیاست‌های خانواده از منظر دین و مطالعات تطبیقی
3.    شاخص‌ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
4.    سبک زندگی اسلامی و تعمیق ارزش‌های دینی در خانواده
5.    خانواده، فضای مجازی و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی
6.    آموزش، پرورش و مهارت‌های زندگی متعالی
7.    خانواده دینی، دوره‌های رشد و اختلالات
8.    خانواده، رزق حلال و اشتغال
9.    دین و حقوق خانواده، قوانین و ساختارها
10.    آسیب‌شناسی خانواده، چالش‌ها و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن.