درباره نشریه

هوالحکیم
 

فراخوان مقاله علمی_ پژوهشی نشریه «دین و خانواده»
 

باتوجه به جایگاه خانواده به عنوان مهمترین و اصلی ترین ارکان جامعه متعالی؛ انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور پاسخگویی به مسائل در حوزه تحکیم و تعالی خانواده ضرورتی غیر قابل اجتناب است. این ضرورت در عصر توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی دو چندان می نماید.
از همین رو  فصلنامه «دین و خانواده» با هدف انتشار تحقیقات بنیادین، توسعه ای و کاربردی با اولویت: تحکیم و تعالی خانواده، فضای مجازی و برون رفت از تزلزل در خانواده بخصوص در سال های اولیه، که امروز یک مسئله مهم در جامعه ایران اسلامی است، در نظر دارد آثار علمی_ پژوهشی پژوهشگران عرصه دین و خانواده را با صاحب امتیازی «پژوهشکده انوارطاها» در سطح علمی_ پژوهشی و در محورهای ذیل منتشر نماید:
لازم به ذکر است براساس آئین‌نامه اعطای رتبه علمی به نشریات علمی- پژوهشی حوزوی، ضروری است‌‌ 2 شماره اولیه منتشر و به کمیته ارزیابی علمی ارسال گردد و مستند به تبصره 1 ماده 3 آئین‌نامه: اعتبار ‌رتبه ‌علمی ‌نشریه ‌شامل‌ شماره‌های ‌ارزیابی‌شده ‌و‌ شمارگان‌ بعد ‌از ‌آن ‌می‌شود؛ بنابراین، مقاله‌های ارسالی در دو شماره ارزیابی جهت ارزیابی از تمامی امتیازات علمی- پژوهشی بهره مند می گردد، لذا مستدعی است تمامی استانداردهای علمی- پژوهشی را در بالاترین سطح رعایت کرده و از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

گرایش های موضوعی
1.    مبانی تحکیم و تعالی خانواده از منظر دین
2.    اصول و سیاست‌های خانواده از منظر دین و مطالعات تطبیقی
3.    شاخص‌ها و الگوهای خانواده سالم، متعادل و متعالی
4.    سبک زندگی اسلامی و تعمیق ارزش‌های دینی در خانواده
5.    خانواده، فضای مجازی و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی
6.    آموزش، پرورش و مهارت‌های زندگی متعالی
7.    خانواده دینی، دوره‌های رشد و اختلالات
8.    خانواده، رزق حلال و اشتغال
9.    دین و حقوق خانواده، قوانین و ساختارها
10.    آسیب‌شناسی خانواده، چالش‌ها و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن.